Skip to main content

หน้าหลัก

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นรับผิดชอบอาณาเขตประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุม 47 จังหวัดและ 8 ภูมิภาค ดังนี้

 1. ฮอกไกโด มี 1 จังหวัด
  (1) ​ฮอกไกโด
 2. โทโฮคุ มี 6 จังหวัด
  (2) อา​โอ​โมริ (3) ​อิวา​เทะ (4) มิยาหงิ (5) อา​คิตะ (6) ยา​มา​งาตะ (7) ​ฟุคุ​ชิมะ
 3. คัน​โตะ มี 7 จังหวัด
  (8) ​อิบารากิ (9) ​โทจิหงิ (10) กุมมะ (11) ไซ​ตามะ(12) ​ชิบะ (13) กรุง​โตเกียว (14) คา​นางา​วะ
 4. จูบุ มี 9 จังหวัด
  (15) ​นีงาตะ (16) โท​ยามะ (17) ​อิชิคา​วะ (18) ​ฟุคุอิ (19) ยา​มา​นาชิ (20) นา​งาโนะ (21) ​กิฟุ (22) ​ชิซึ​โอ​กะ (23) ไอจิ
 5. คันไซ มี 7 จังหวัด
  (24) มิ​เอะ (25) ชิ​กะ (26) เกียว​โต (27) โอ​ซากา (28) เฮีย​วโงะ (29) นาระ (30) ​วาคา​ยามะ
 6. จูโกกุ มี 5 จังหวัด
  (31) ​โททโทริ (32) ชิ​มาเนะ (33) โอคา​ยามะ (34) ​ฮิโร​ชิมะ (35) ยา​มา​กุจิ
 7. ชิโกกุ มี 4 จังหวัด
  (36) ​โทคุ​ชิมะ (37) คางา​วะ (38) เอ​ฮิเมะ (39) โคจิ
 8. คิว ​ชู​และ​โอกิ​นา​วะ มี 8 จังหวัด
  (40) ​ฟุคุ​โอ​กะ (41) ​ซางะ (42) นา​งาซากิ(43) คุ​มา​โมโตะ (44) โอ​อิตะ (45) มิยา​ซากิ (46) ​คาโก​ชิมะ (47) โอกิ​นา​วะ
TOP