Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

สนร.ญี่ปุ่น เข้าร่วมปฏิบัติการกงสุลสัญจร จ.โทจิกิ

สนร.ญี่ปุ่น อำนวยความสะดวกส่งผู้ฝึกงาน เดินทางกลับประเทศไทย

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานร่วมให้การต้อนรับ Mr.Hitoshi Kanamori ประธาน IM Japan

การตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและพบนายจ้าง ณ จังหวัดไอจิ

ปลัดกระทรวงเข้าเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยที่บริษัท Kanemi จ.ชิบะ

TOP