Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและพบนายจ้าง ณ จังหวัดไอจิ

ปลัดกระทรวงเข้าเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยที่บริษัท Kanemi จ.ชิบะ

ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าพบหารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อธิบดีกรมการจัดหางานร่วมลงนามบันทึกการเจรจากับองค์กร JITCO

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานปีใหม่ของ JITCO

สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะยุวทูต IM Japan ครั้งที่ 7 ปี 2562

สนร.ญี่ปุ่นดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

TOP