Skip to main content

หน้าหลัก

ภูมิอากาศ

ประเทศญี่ปุ่น มี 4 ฤดู

 1. ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม – พฤษภาคม)
  ○ อุณหภูมิ​เฉลี่ย​ใน​กรุง​โตเกียว 14.4 องศา​เซลเซียส
 2. ฤดูร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม)
  ○ อุณหภูมิ​เฉลี่ย 25.4 องศา​เซลเซียส มี​ฝนตก​ช่วงต้น​ฤดู
 3. ฤดู​ใบไม้​ร่วง (กันยายน – พฤศจิกายน)
  ○ อุณหภูมิ​เฉลี่ย 18.2 องศา​เซลเซียส มี​พายุ​ไต้ฝุ่น​มาก​ใน​เดือนกันยายน
 4. ฤดูหนาว (ธันวาคม – กันยายน)
  ○ อุณหภูมิ​เฉลี่ย 5.8 องศา​เซลเซียส

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิอากาศ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น


10397
TOP