Skip to main content

หน้าหลัก

ขั้นตอนการขอเป็นองค์กรผู้ส่ง (Sending Organization) ตามระบบTechnical Intern Trainig Program (TITP)

บริษัทจัดหางานท่านใดที่ไม่เคยส่งคนหางานไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน และมีความประสงค์จะส่งคนหางานไปทำงานตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นจะต้องขอหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้ส่งก่อนจึงจะสามารถส่งคนไปทำงานได้ โปรดดูรายละเอียดตามภาพประกอบ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์0001.jpg

ขนาด : 1343.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 14 ม.ค. 2562

1314
TOP