Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นปี 2563

ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้จัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ในหัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในญี่ปุ่น” โดยประกาศรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 27 มีนาคม 2563 นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นได้ทำการตัดสินผู้ชนะรางวัลแล้ว โปรดดูรายชื่อตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์Winning announcement.pdf

ขนาด : 3571.86 kb
วันที่สร้าง : 13 ก.ค. 2563

756
TOP