Skip to main content

หน้าหลัก

พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่: 
 Fri, 2019-07-05 (ทั้งวัน)

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ฯพณฯ นายบรรสาน  บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ชนะเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ฝึกงานพัฒนาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น 

ในปีนี้มีผู้ฝึกงานฯ ให้ความสนใจส่งเรียงความจำนวน 114 คน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวอุทุมพร  ชินธุวงษ์ จาก บริษัท นิชิคาว่า บิ๊ก โอเชี่ยน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายธนากร  นครศรี จากบริษัท อิโต้ เอ็น  รางวัลรองชนะเลิสอันดับสอง ได้แก่ นางสาวเย็นจิตร  ลายแก้ว จากบริษัท ฮอตตะ เดงกิ

ทั้งนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด ให้การสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สำหรับผู้ชนะเลิศอีกด้วย


1251
TOP