Skip to main content

หน้าหลัก

รับสมัครผู้เข้าทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

     สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2 โดยจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา (Thai Education & Culture Center)

     ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

โปรดดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์prakaaskrmphath.pdf

ขนาด : 213.26 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 เม.ย. 2562

ชื่อไฟล์aibsmakhr.pdf

ขนาด : 185.72 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 เม.ย. 2562

ชื่อไฟล์hnangsuuerabrng.pdf

ขนาด : 42.91 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 เม.ย. 2562

ชื่อไฟล์aephnthii.pdf

ขนาด : 1974.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 เม.ย. 2562

ชื่อไฟล์khunsmbati.pdf

ขนาด : 63.81 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 เม.ย. 2562

ชื่อไฟล์notice_skilltest.pdf

ขนาด : 67.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 เม.ย. 2562

354
TOP