Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่น ปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan

 เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2562 นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การปฐมนิเทศแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan จังหวัดไซตามะ 

การฝึกอบรมของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จะฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan เป็นระยะเวลา เดือน หลังจากนั้น จะเข้ารับการฝึกอบรมในหน้างาน (OJT) ในสถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลาอีก ปี 11 เดือน รวมเป็นระยะเวลา ปีเต็มของการเข้ามาเรียนรู้หลักการทำงานและการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงาน

http://s1382.photobucket.com/user/thailabour/library/20190207


257
TOP