Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมควาญช้างไทยกับนายจ้าง Ichihara Elephant Kingdom จ.Chiba

16 พฤษภาคม 2559

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมควาญช้างไทย จำนวน 14 คน ซึ่งทำงานกับนายจ้าง Ichihara Elephant Kingdom จ.Chiba ควาญช้างไทยเป็นแรงงานฝีมือ มีทำหน้าที่เลี้ยงช้างและแสดงโชว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมชาวญี่ปุ่น

 


1461
TOP