Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นส่งความปรารถนาดีมายังผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยทุกท่านที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน/ทำงานในประเทศญี่ปุ่น ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสุขกับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น และแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

ด้วยความปรารถนาดี

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น


25
TOP