Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นาย MIWA Yoshihiro กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นาย MIWA Yoshihiro กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธาน และมีภริยานาย MIWA Yoshihiro กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา หัวหน้าและข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว


1537
TOP