Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวธนิชา เรืองสุวรรณ์ เสมียน ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ เพื่อร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. พิธีทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยมีนาวาเอก ปัญญา ชัตไพบูลย์ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย (ส่วนกองทัพเรือ) ประจำกรุงโตเกียว เป็นประธาน พร้อมด้วยคู่สมรส และมีประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเข้าร่วมพิธีฯ

2. กิจกรรมกงสุลสัญจร ซึ่งร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และอาสาสมัครแรงงาน โดยได้ให้คำปรึกษา/คำแนะนำด้านแรงงานแก่ประชาชน/แรงงานที่มารับบริการในงานกงสุลสัญจรดังกล่าว ณ ศาลาพระมงคลเทพมุนี ชั้น 2 วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ


14290
TOP