Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานร่วมให้การต้อนรับ Mr.Hitoshi Kanamori ประธาน IM Japan

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม  2563 นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Hitoshi Kanamori ประธานผู้บริหารคนใหม่ขององค์กร IM Japan และคณะรวม 3 คน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการขยายตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น

 


391
TOP