Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร Kanemi Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น (เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับ Mr. Akiyoshi Sonobe ตำแหน่ง President ของ Kanemi Co., Ltd. Mr. Kiwamu Nakata ตำแหน่ง Executive Officer and Business Management ของ Kanemi Co., Ltd. และ Mr.Yasuo Mono ตำแหน่ง Director ขององค์กรผู้รับ Ai Family Cooperative Society ณ ห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

Mr. Akiyoshi Sonobe ได้กล่าวขอบคุณนางสาวสดุดีฯ ที่ได้ให้โอกาสเข้าพบ และชื่นชมการทำงานของแรงงานไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารและข้าวกล่องของ Kanemi Co., Ltd. ตลอดมา ปัจจุบัน Kanemi Co., Ltd. มีการจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นแรงงานจากประเทศไทยเพียงชาติเดียว ประกอบด้วยผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคประมาณ 800 คน และแรงงานทักษะเฉพาะประมาณ 20 คน รวมทั้ง Kanemi Co., Ltd. ได้ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมากขึ้น และอาหารไทยที่ผลิตเพื่อจำหน่าย เช่น ข้าวมันไก่ ยังเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

นางสาวสดุดีฯ ได้แจ้งว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศและขอความร่วมมือ Kanemi Co., Ltd. ในการพิจารณารับแรงงานไทยทั้งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานทักษะเฉพาะเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ขอบคุณที่นายจ้าง Kanemi Co., Ltd. ได้ให้โอกาสแรงงานไทยมาทำงานและเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะการผลิตและจำหน่ายอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยและการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งขอขอบคุณที่นายจ้างและองค์กรผู้รับได้ให้การดูแลแรงงานไทยที่ทำงานเป็นอย่างดี โดยหวังว่าแรงงานไทยจะได้รับโอกาสและการดูแลเช่นนี้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นยินดีที่จะให้คำปรึกษาและอำนายความสะดวกให้กับนายจ้างและองค์ผู้รับในเรื่องการจ้างงานและยินดีที่จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบจากประเทศไทยตามที่นายจ้างมีความสนใจ

Kanemi Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2512 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว และมีสาขาในเมืองใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น นาโกยา โยโกฮามา ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหาร เช่น ซูชิ อาหารทอด และอาหารปรุงสำเร็จอื่น ๆ รวมถึงข้าวกล่อง สำหรับขายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกทั่วไป ปัจจุบันยังมีกิจการร้านค้าปลีก 270 แห่ง ร้านอาหาร 3 แห่ง และโรงงานผลิตอาหาร 13 แห่ง นอกจากนี้ มีการจ้างงานพนักงานกว่า 1,200 คน ในจำนวนนี้เป็นการจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นแรงงานจากประเทศไทยเพียงชาติเดียวกว่า 800 คน


15
TOP