Skip to main content

หน้าหลัก

7 ก.พ. 62 สนร.ญี่ปุ่นปฐมนิเทศผู้ฝึกงานเทคนิค ณ ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan

วันที่: 
 Tue, 2019-02-12 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ให้การปฐมนิเทศแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan จังหวัดไซตามะ 

การฝึกอบรมของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จะฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น จะเข้ารับการฝึกอบรมในหน้างาน (OJT) ในสถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลาอีก 2 ปี 11 เดือน รวมเป็นระยะเวลา 3 ปีเต็มของการเข้ามาเรียนรู้หลักการทำงานและการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆในญี่ปุ่น เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการของประเทศไทยต่อไป


1254
TOP