Skip to main content

หน้าหลัก

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์Minimumwage2564.pdf

ขนาด : 63.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ก.ย. 2564

ชื่อไฟล์Minimumwage2563.pdf

ขนาด : 64.41 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ก.ย. 2564

ชื่อไฟล์Minimumwage2562.pdf

ขนาด : 63.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ก.ย. 2564

ชื่อไฟล์Minimumwage2561.pdf

ขนาด : 45.3 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ก.ย. 2564

305
TOP