Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าว

ขั้นตอนการรับรองเอกสารเพื่อนำแรงงานฝีมือมาทำงานในญี่ปุ่น

ขั้นตอนการรับรองเอกสารเพื่อนำแรงงานฝีมือมาทำงานในญี่ปุ่น

แบบสำรวจความต้องการพ่อครัวแม่ครัวไทยในต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนร.ญี่ปุ่น ตำแหน่งล่าม (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งล่าม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนร.ญี่ปุ่น ตำแหน่งล่าม

หารือการขยายตลาดแรงงานของผู้ฝึกงานสาขาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์

รายงานเหตุแผ่นดินไหวในเขตคันไซ (18/06/2561)

TOP