Skip to main content

หน้าหลัก

แจ้งเตือนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เรียน พี่น้องแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น

จากการที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสำนักงานแรงงานได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องแรงงานไทยมาโดยตลอดนั้น

เนื่องจากในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ซึ่งสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานไทยทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านได้เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นที่ได้ขอความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการ ได้แก่ รับประทานอาหารเป็นกลุ่มเล็กๆ ลดเวลาการสังสรรค์ ลดการใช้เสียงดัง ลดการใช้จานร่วมกัน (ให้ใช้จานเล็กในการตักแบ่งอาหาร) และลดการติดเชื้อ (สวมหน้ากากอนามัย ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ)


240
TOP