Skip to main content

หน้าหลัก

การปรับเวลาให้บริการของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ตามที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ กรุงโตเกียว, จ.คานากาวะ, จ.ไซตามะ, และ จ.ชิบะ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในญี่ปุ่นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์  2564 และขอความร่วมมือให้สถานประกอบการใช้วิธีทำงานจากบ้าน (Telework) ให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น จึงขอปรับช่วงเวลาการให้บริการในวันทำการเป็นเวลา 10.00 น. – 16.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับกรณีฉุกเฉิน :

– อีเมลล์สำหรับการติดต่อทั่วไป : thailabour@crest.ocn.ne.jp

– หมายเลขฉุกเฉินกรณีต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงาน : 080-3153-9700,

090-6537-0340

– Line ID : labourhotline1, labourhotline2

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์Decrese WT.pdf

ขนาด : 441.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 8 ม.ค. 2564

471
TOP