Skip to main content

หน้าหลัก

การปรับเวลาให้บริการของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 3

ตามที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ กรุงโตเกียว, จ.โอซากา, จ.เกียวโต, และ จ.เฮียวโกะ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในญี่ปุ่นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 – 11 พฤษภาคม 2564 และขอความร่วมมือให้สถานประกอบการใช้วิธีทำงานจากบ้าน (Telework)   ให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น จึงขอปรับช่วงเวลาการให้บริการในวันทำการเป็นเวลา 10.00 น. – 16.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่โตเกียว

สำหรับกรณีฉุกเฉิน :

– อีเมลล์สำหรับการติดต่อทั่วไป : thailabour@crest.ocn.ne.jp

– หมายเลขฉุกเฉินกรณีต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงาน : 080-3153-9700,

090-6537-0340

– Line ID : labourhotline1, labourhotline2

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์Decrease WT3.pdf

ขนาด : 505.75 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 26 เม.ย. 2564

467
TOP