Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ แผ่นดินไหวขนาดแม็กนิจูด 6.1 วันที่ 7 ตุลาคม 2564

เมื่อเวลา 22.41 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดแม็กนิจูด 6.1 โดยมีศูนย์กลางที่ จ. ชิบะ แรงสั่นสะเทือนสัมผัสได้ในพื้นที่ดังกล่าวและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงกรุงโตเกียว โดยแรงสั่นสะเทือนสูงสุดอยู่ที่ระดับ 5+ ตามระบบของญี่ปุ่น
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิ อย่างไรก็ดี ขอให้ผู้ฝึกงาน/แรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสถานการณ์โดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องในกรณีที่อาจเกิดแผ่นดินไหวตามมา
ทั้งนี้ หากผู้ฝึกงาน/แรงงานไทยต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อ สนร. ญี่ปุ่น
 
-หมายเลขฉุกเฉินกรณีต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงาน: 080-3153-9700, 090–6537-0340
-Line ID : labourhotline1, labourhotline2

17
TOP