Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน จนถึงวันที่ 30 ก้นยายน 2564

รัฐบาลญี่ปุ่นขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 19 จังหวัด ได้แก่ โตเกียว ฮอกไกโด อิบารากิ โทจิงิ กุมมะ ไซตามะ จิบะ คานางาวะ กิฟุ ชิสึโอกะ ไอจิ มิเอะ ชิกะ เกียวโต โอซากา เฮียวโกะ ฮิโรชิมะ ฟูกูโอกะ และโอกินาวะ รวมทั้งมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุดใน 8 จังหวัด ได้แก่ มิยางิ โอคายามะ (ลดระดับจากสถานการณ์ฉุกเฉิน) ฟุคุชิมะ อิชิคาวะ
คางาวะ คุมาโมโตะ มิยาซากิ และคาโงชิมะ ไปถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 ส่วนจังหวัดโทยามะ ยามานาชิ เอฮิเมะ โคจิ ซากะ และนางาซากิจะไม่ขยายระยะเวลา โดยจะสิ้นสุดลงวันที่ 12 กันยายน 2564 ตามเดิม

ขอให้พี่น้องแรงงานไทยทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะคะ ไม่ไปพื้นที่เสี่ยงและเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนะคะ
ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
อ้างอิง
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210910/k10013252351000.html

สำหรับกรณีฉุกเฉิน :
– อีเมลล์สำหรับการติดต่อทั่วไป : thailabour@crest.ocn.ne.jp
– หมายเลขฉุกเฉินกรณีต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงาน : 080-3153-9700, 090-6537-0340
– Line ID : labourhotline1, labourhotline2


52
TOP