Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจับคู่หางานสำหรับผู้ถือวีซ่า แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ประจำ ม.ค. – มี.ค. 64

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจับคู่หางาน (Job Matching) สำหรับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (特定技能;Specified Skilled Worker) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดตั้งแต่ มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 ทั่วประเทศญี่ปุ่น
ตารางกิจกรรมกรุณาดูตามเอกสารแนบ
สำหรับท่านใดที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เว็บไซต์

https://www.ssw.go.jp/

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์1_Leaflet.pdf

ขนาด : 317.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2564

ชื่อไฟล์2_Leaflet (for foreign nationals).pdf

ขนาด : 2975.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 ม.ค. 2564

695
TOP