Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับผู้แทน JTBF

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับผู้แทน JTBF พร้อมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้กับแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ประเทศญี่ปุ่น) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับนาย MORITA Hitomi ตำแหน่ง Vice Chairman & Chairman of Labour Committee ของ Japan Thailand Business Forum (JTBF) โดยได้หารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน/ใช้ชีวิตประจำวัน และให้แรงงานไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะโครงการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันมายาวนาน รวมถึงนาย MORITA Hitomi ได้แสดงความห่วงใยเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยินดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและร่วมกันสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมญี่ปุ่นและแรงงานไทยต่อไป


335
TOP