Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประสานงานทั่วไป

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประสงค์จะรับบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประสานงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์01labour-recruit.pdf

ขนาด : 87.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ต.ค. 2563

ชื่อไฟล์02cv form.pdf

ขนาด : 161.1 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 ต.ค. 2563

544
TOP