Skip to main content

หน้าหลัก

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ

เนื่องในวันแรงงานสากล วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ขอส่งความปราถนาดี มายังพี่น้องแรงงานไทยทุกท่านที่มาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี มีความสุขกับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น และแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง รวมทั้งโรคติดต่อที่ระบาดอยู่ในขณะนี้

 

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
1 พฤษภาคม 2564


139
TOP