Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ Mr.Samen Sokha อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอัครราชทูตประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 Mr.Samen Sokha อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอัครราชทูตประเทศกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการขยายตลาดแรงงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงาน ตลอดจนการดำเนินการจัดส่งแรงงานมายังประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่แรงงานทั้งสองประเทศ


108
TOP