Skip to main content

หน้าหลัก

การปรับเวลาให้บริการมาเป็นเวลาปกติของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้มีประกาศลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  แจ้งการปรับเวลาให้บริการในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศญี่ปุ่น โดยปรับเวลาให้บริการในช่วงวันทำการเป็นเวลา 10.00 น. – 16.00 น. จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน นั้น

เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น จึงขอปรับช่วงเวลาการให้บริการในวันทำการเป็นเวลา 9.00 น. – 17.30 น. ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์Regular WT.pdf

ขนาด : 380.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มี.ค. 2564

398
TOP