Skip to main content

หน้าหลัก

การปรับเวลาให้บริการมาเป็นเวลาปกติของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน 9 จังหวัด

ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้มีประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2564  แจ้งการปรับเวลาให้บริการในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยปรับเวลาให้บริการในช่วงวันทำการเป็นเวลา 10.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่โตเกียว นั้น

เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 9 จังหวัด รวมถึงกรุงโตเกียว โดยสิ้นสุดในวันที่ 20 มิถุนายน 2564  ดังนั้น สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจึงขอแจ้งการปรับเวลาการให้บริการในวันทำการเป็นเวลา 09.00 น. – 17.30 น. ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์20210621 ประกาศวันเวลาทำงาน สนร.pdf

ขนาด : 399.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 มิ.ย. 2564

410
TOP