Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปรับเพิ่มการรับแรงงานทักษะเฉพาะ (SSW)

การสอบทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น

TOP