Skip to main content

หน้าหลัก

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ปรับใช้ ตุลาคม 2564

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอประชาสัมพันธ์ญี่ปุ่นปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี เริ่มปรับใช้ตุลาคม 2564
ทั้งนี้ในการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวปรับขึ้นในอัตรา 28 – 32 เยน/ชั่วโมง
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ 930 เยน/ชั่วโมง (ปี 2564 อยู่ที่ 902 เยน/ชั่วโมง) ปรับขึ้นจากปีที่แล้ว 28 เยน/ชั่วโมง
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดคือกรุงโตเกียว 1,041 เยน/ชั่วโมง และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่ำสุดคือ จ.โคจิ และ จ.โอกินาวะ 820 เยน/ ชั่วโมง
 

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์Minimumwage2564.pdf

ขนาด : 63.17 kb
วันที่สร้าง : 11 ก.ย. 2564

97710
TOP