Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Japan4_coVid

Japan3_covid

Japan2_Covid

Japan1_COVID

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น

มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

การป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า

ประกาศแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อสัตว์เข้าประเทศญี่ปุ่น

ประกาศวันหยุดประจำปี สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563

แจ้งเตือนภัยไต้ฝุ่นหมายเลข 20

เว็บไซต์กรุมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ภาคภาษาไทย

TOP